Αν θέλετε να φτιάξετε για τη μικρή σας ή το μικρό σας, ακόμη και ένα δώρο για το βαφτιστήρι σας, δημιουργούμε πίνακα αποκλειστικά για τον μικρό ή την μικρή με το όνομά του και τα χρώματα που του ταριάζουν. Ένα δώρο πιο ιδιαίτερο…