…καραβάκια, ναυτικοί κόμποι, αστερίες…γιορτάζοντας το navy blue-grey-vintage…wedding baptism on the way!!!